Odnowa w Duchu Świętym Nazaret

“Odnowa w Duchu Świętym nie jest typowym ruchem religijnym, chociaż tym pojęciem jest najczęściej określana. Jej Założycielem jest… Duch Święty. To On sprawił, że w 1967 roku grupa katolickich profesorów i studentów w Stanach Zjednoczonych doświadczyła odkrycia odnowy duchowej, której towarzyszyło ujawnienie się charyzmatów Ducha Świętego, również tych wymienionych w 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian. Był to początek katolickiej Odnowy charyzmatycznej.”

Zapraszamy na stronę  <facebook>  aby dowiedzieć się więcej o naszej wspólnocie i aktualnych wydarzeniach.

Chętnych i zainteresowanych serdecznie zapraszamy!  

Kiedy i gdzie?

  • Poniedziałek – po mszy wieczornej w salce Miłosierdzia
  • Co trzeci poniedziałek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu