Modlitwy

Modlitwa o wstawiennictwo

Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że cały się poświęciłeś na Jego służbę, wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią!

Prosimy Cię, wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez całe życie, byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.

Amen.

Litania do Św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże … zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże … zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże … zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo … módl się za nami.
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza … módl się za nami.
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny.
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli.
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym.
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia.
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim.
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę.
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej.
Święty Andrzeju, apostole Polesia.
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci.
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych.
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur.
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach.
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan.
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole.
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała.
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami.
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny.
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski.
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze.
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno … uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary.
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili.
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili.
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali.
Abyśmy Bogu wiernie służyli.
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali.
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności.
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata … przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata … wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata … zmiłuj się nad nami.

– Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
– Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
– Przez Chrystusa, Pana naszego.
– Amen.

Modlitwa o wzrost chrześcijaństwa w Europie wschodniej

 Boże, dobry Ojcze, Jan Paweł II powierzył Matce Twojego Syna w sposób szczególny narody, które w Roku Maryjnym obchodziły szóste stulecie i milenium przyjęcia Ewangelii. Wśród tych narodów pracował kiedyś Twój sługa, święty Andrzej Bobola. Potem jego kult jednoczył zarówno katolików, jak i prawosławnych. Niech nasz kresowy Męczennik będzie znakiem prorockim, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, ale także tego, co ma połączyć. Niech Apostoł Polski, Litwy i Rusi przyczynia się do nieustannego wzrastania chrześcijaństwa na wschodzie Europy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.