Spowiedź w naszym kościele

Spowiedź w naszym kościele odbywa się w konfesjonale. Rozpoczyna się 15 minut przed każdą mszą świętą.