Spowiedź

Spowiedź w naszym kościele odbywa się w konfesjonale

i rozpoczyna się 15 minut przed każdą mszą świętą.

Zapraszamy.