Poniedziałek 17 Października  

7.00  – + córkę Annę Małkiewicz (gregorianka)

– + Andrzeja Puda do Miłosierdzia Bożego z prośbą o odpuszczenie grzechów i win i łaskę życia wiecznego   

 8.00  – w int. z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny  

18.00 – w int. Odnowy w Duchu św. oraz o. Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo

– w int. Grażyny i Michała w 12 r. ślubu oraz 40 r. ur. Grażyny dziękczynny za łaski otrzymane i z prośbą o dalsze i Boże błogosławieństwo   

Wtorek 18 Października  

7.00       – + Annę + rodziców i brata

                – + Henryka (M) Czernik   

8.00 – ++ za dusze w czyśćcu cierpiące    

18.00 – + Zofię Kozik w 4 r. śm. oraz ++ Danutę, Władysława i Tadeusza    

 

Środa 19 Października

7.00       – za dobroczyńców

                – + Stanisławę Panek (od siostry Marii)

8.00       – + córkę Annę Małkiewicz (gregorianka)

                – + babcię Janinę (od wnuczki Basi z rodziną)  

18.00 – w int. próśb i podziękowania do MBNP

  – ++ rodziców Katarzynę i Stanisława Foltan + Bronisława, Weronikę, Zofię oraz ++ z rodziny

 

Czwartek 20 Października

7.00       – + ks. Tadeusza w 6 r. śm. oraz ++ rodziców

                – Mariannę Wójtowicz (od sąsiadów z bloku 14 przy ul. Jagiellońskiej)  

8.00       – + Irenę i Stanisława oraz ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron

18.00  – Zbiorowa za zmarłych   

                   – ++ Henryka (M) Głombek + rodziców, teściów z obu stron    

Piątek 21 Października  

7.00 – + Józefy Krupy (od sąsiadów z bloku 115 przy ul. Legionów)

8.00       – ++ żonę Helenę, Joannę, rodziców z obu stron, braci Stefa i Józefa     – w – w int. Barbary z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo  

18.00 – ++ Karola, Katarzynę Jurczyk oraz ++ rodziców i rodzeństwo

– w int. Edyty i Ewy z ok. ur. dziękczynna i z prośbą o Boże błogosławieństwo    

Sobota 22 Października

7.00       – w int. Katarzyny z ok. 40 r. ur. dziękczynna za łaski otrzymane i z prośbą o Boże błogosławieństwo i wypełnienie się woli Bożej w jej życiu

                – w int. Katarzyny w 28 r. ur. dziękczynny za łaski otrzymane i z prośbą o dalsze i Boże błogosławieństwo

8.00       – + córkę Annę Małkiewicz (gregorianka)  

– w int. mieszkańców Czechowic przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II dziękczynno-błagalna  

18.00  – w int. Stanisława w dniu 25 urodzin oraz Zdzisława w dniu urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne  

– ++ Wiktora Głąbek + zięcia Juliana ++ Franciszkę i Stanisława Balcar, + syna Grzegorza i zięciów Stanisława i Leszka    

 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 23 PAŹDZIERNIKA

7.00       – w int. Jacka z ok. ur. oraz Ewy i Jacka z ok. rocz. ślubu dziękczynna za łaski otrzymane i z prośbą o dalsze i Boże błogosławieństwo    

8.30       – w int. dziękczynnej i z prośbą o dalsze łaski w 75 r. urodzin    

10.00 – + Kazimierza Gawełek (od Haliny i Romana)   

11.30 – w int. za żywych i zmarłych z rodzin Marii i Jerzego    

17.00 – ++ Mariana Michalczyka (od żony, dzieci i wnuczki)