ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE W ŻYCIU CODZIENNYM

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię” – to tytuł tegorocznych rekolekcji adwentowych, do których odprawienia serdecznie zapraszamy!

Pośród tematów rekolekcyjnych prowadził nas będzie Duch Święty,
według metody św. Ignacego z Loyoli,
rozważając Słowo Boże,
które proponuje nam Liturgia Kościoła.

Aby wziąć w nich udział, trzeba: przez 3 tygodnie, co najmniej 3 razy w każdym z nich, znaleźć około 45 min. na pogłębioną modlitwę, na której obecni będziemy tylko my sami i prowadzący nas, czyli Duch Pana.

 W czasie naszej modlitwy, kiedy jesteśmy z Panem „sam na sam” będziemy się starali znaleźć ukojenie dla naszych serc, utrudzonych i obciążonych kłopotami dnia codziennego, strachem, niepewnością, zmęczeniem, brakiem nadziei. Będziemy pragnęli odnaleźć się na nowo, aby przypomnieć sobie to, co fundamentalne, najważniejsze, aby zobaczyć kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i kto nam towarzyszy! Będziemy chcieli na nowo i jeszcze głębiej uwierzyć, że Pan ciągle jest z nami, a Jego miłość ku nam jest nieskończona.

Treści do modlitwy będą publikowane na parafialnej stronie internetowej (https://bobola.jezuici.pl/adwent-2020/) w poniedziałki: 30 listopada, 7 i 14 grudnia, a także będzie je można zabrać wydrukowane w poniedziałki po Mszach wieczornych o godz. 17.00. Wtedy też zapraszamy na mini konferencje, w czasie których będziemy mówić o metodzie modlitwy ignacjańskiej oraz o treści rozważań.

Niech nadchodzący Adwent pomoże nam przygotować serca pełne pokoju i radości na przyjście Pana! Marana Tha!

Paweł Pasierbek SJ