Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Od soboty 7. listopada 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne w strefie czerwonej (obszar terytorium całego kraju):

“w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące ilości osób w kościele podczas sprawowania Mszy Świętych i nabożeństw w kościele:
   a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
   b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.

Osoby mają dodatkowo:
  – zachować odległość minimum 1,5 m oraz
  – mieć zasłonięte maseczką usta i nos – oprócz osób sprawujących kult religijny.”

Rozporządzenie Biskupa. 
Zamieszczamy poniżej link do rozporządzenia (kliknij poniżej)
https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/zasady-bezpieczenstwa-epidemicznego-obowiazujace-od-24-pazdziernika-2020-roku/