DSM – nasze cele

Dzieci Maryi chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstały pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830 r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu.

Znakiem rozpoznawczym Dzieci Maryi jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure. Dzieci Maryi noszą więc Cudowny Medalik zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: „Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask”. Zawołaniem Dzieci Maryi są słowa: „Cześć Maryi” odp.: „Cześć Niepokalanej”.

Celem Dziewczęcej Służby Maryjnej jest:
– pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu,
– naśladowanie Matki Bożej poprzez wypełnianie obowiązków dziecka Maryi,
– uczenie się szacunku do własnej ojczyzny, domu, życia rodzinnego,
– uczenie się poświęcenia dla innych oraz wrażliwości, życzliwości i otwartości względem drugiego człowieka,
– odkrywanie prawdziwej radości płynącej z przebywania we wspólnocie rówieśniczek,