8. kl. (kliknij) Kandydaci do bierzmowania w roku 2022/2023 –
drugi rok przygotowania