NIEDZIELA – 30. STYCZNIA   (4. TYDZIEŃ ZWYKŁY)

 

INTENCJE MSZALNE

                                                                                                                                                                                                         

 

PONIEDZIAŁEK – 31. STYCZNIA

  7:00  –  Za ++ Leona oraz z rodziny
            –  Za + Radosława Jarczoka (od wujka Józefa z rodziną)

  8:00  –  Za + Alinę Laszczak
            –  Za + Hildegardę Czajkowską

18:00  –  Za ++ Bronisławę i Michała Ścibor w rocz. śmierci
            –  Za ++ Lucynę Gracjas oraz Annę Gracjas

 

WTOREK – 1. LUTEGO     

  7:00  –  Za ++ Jadwigę Światłoch w 8. rocz. śmierci, męża Józefa, syna Andrzeja i rodziców z obu stron
            –  Za + Bernarda Kloc (od sąsiadów)

  8:00  –  Za + Bolesława Kapusta (od syna Adama z żoną Magdaleną)
            –  Za + Stanisława Kraus

18:00  –  Za ++ Marię i Franciszka Krakowczyk, córkę Marię i synów: Emanuela, Franciszka i Hilarego
            –  Za + Barbarę Duda (od rodziny z Czechowic)

 

ŚRODA – 2. LUTEGO

  7:00  –  Za dobroczyńców żyjących i zmarłych

  8:00  –  Za + Alinę Laszczak
            –  Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo

18:00  –  W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
            –  Za ++ Józefa Buroń oraz rodziców z obu stron

 

CZWARTEK – 3. LUTEGO

  7:00  –  Za + Grzegorz Car
            –  Za ++ Eugeniusza, Czesława oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron

  8:00  –  Za ++ Jana i Janinę oraz rodziców z obu stron
            –  Za + Stefana Cienkus (od siostry Marysi z rodziną)

18:00  –  Za ++ rodziców: Adelę i Franciszka, brata, bratową oraz rodziców Anielę i Zygfryda, brata i bratową
            –  Za ++ Józefa i Walerię oraz rodziców i rodzeństwo

 

PIĄTEK – 4. LUTEGO

  7:00  –  O uzdrowienie duszy i ciała dla żony Ewy
            –  Za ++ Marię i Kazimierza i jego braci

  8:00  –  Za + Alinę Laszczak
            –  Za ++ rodziców: Jadwigę w 23. rocz. śmierci oraz Józefa w 28. rocz. śmierci i z rodziny Gwiżdż

16:45  –  Za + Stanisława Goc

18:00  –  W intencji Apostolstwa Modlitwy
            –  Za ++ Franciszka Kopocz, żonę Emilię i córki

 

SOBOTA – 5. LUTEGO

  7:00  –  Za + Adelę Najlepszy (od rodziny Kieloch)
            –  Za ++ Józefa Siatka w 33. rocz. śmierci oraz żonę Wandę

  8:00  –  W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny
            –  Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00  –  Za + Damiana Ligockiego
            –  Za ++ córkę Agatę oraz rodziców: Annę i Franciszka

 

NIEDZIELA – 6. LUTEGO  (5. TYDZIEŃ ZWYKŁY)

  7:00  –  Za dusze w czyśćcu cierpiące

  8:30  –  Za + Alinę Laszczak

10:00  –  Za ++ Jana Chołdę w 10. rocz. śmierci i z rodziny z obu stron
            –  Za ++ rodziców: Grajek i Onyszkiewicz oraz z rodziny

11:30  –  Dziękczynno-błagalna z okazji 50. urodzin Sylwii oraz w 30. rocznicę urodzin wnuka Dawida
            –  Dziękczynna i z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 1. rocznicy urodzin Emila Skiby

17:00  –  Za ++ Józefa Tekieli w 4. rocz. śmierci, rodziców: Marię i Wojciecha oraz brata Stanisława