JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 13. CZERWCA

INTENCJE MSZALNE

 

 

PONIEDZIAŁEK – 14. CZERWCA

  7:00  –  Za ++ Engelberta Fohler oraz rodziców i rodzeństwo

  8:00  –  Za dusze w czyśćcu cierpiące
            –  Za + Bogusława Rozmus

18:00  –  Za ++ Helenę i Józefa
            –  Za + Wiesława Wisła

 

WTOREK – 15. CZERWCA

  7:00  –  O zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Stanisławy i Tomasza Młynarczyków

  8:00  –  Za + Iwonę Drzewiecką

18:00  –  Za + Stanisława Hoczek
            –  W intencji Apostolstwa Modlitwy

 

ŚRODA – 16. CZERWCA

  7:00  –  Za dobroczyńców żyjących i zmarłych

  8:00  –  Za + Stanisławę Żurek (od wnuczki Ani z rodziną)

18:00  –  W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
            –  Za + Filipinę Łazarz w rocz. śmierci
            –  Z okazji 13 rocznicy urodzin Pauliny, dziękczynno-błagalna

 

CZWARTEK – 17. CZERWCA

  7:00  –  Za + Marka Szpilę (od rodziny Gazda z Ligoty)

  8:00  –  Za + Stanisława Hoczek

18:00  –  Zbiorowa za zmarłych
            –  W pewnej intencji nawrócenia w rodzinie oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

PIĄTEK – 18. CZERWCA

  7:00  –  Za + Hildegardę Szpyrka (od szwagierki Anny Szpyrka)
            –  Za ++ Emila i Krystynę Czernik (od sąsiadów z bloku 92)

  8:00  –  W 85. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jana

18:00  –  Dziękczynna i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 40. rocznicę urodzin Magdaleny
            –  Dziękczynna za wszelkie łaski i dary

 

SOBOTA – 19. CZERWCA

  7:00  –  Za + Sylwię Wawszkowicz (od dzieci)

  8:00  –  Za + Piotra

18:00  –  Za ++ Anielę, Rudolfa oraz rodziców: Mariannę i Rudolfa
            –  O Boże błogosławieństwo dla Szymona i Dominika, którzy przyjmują pierwszą Komunię św.

 

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 20. CZERWCA

  7:00  –  Za dusze w czyśćcu cierpiące

  8:30  –  Za + Rudolfa, Tomasza oraz teściów
            –  Za ++ Stefanię i Jana Badowskich, synów i córki oraz wnuka i rodziców z obu stron

10:00  –  Za + Stanisława Paszek

11:30  –  Za ++ Barbarę Ramza oraz Edwarda i Stefanię Ramza
            –  Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Urszuli w 75. rocznicę urodzin

17:00  –  Za + Stanisława Hoczek