XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 CZERWIEC  
PONIEDZIAŁEK – 29 CZERWIEC
7:00 Za ++ Henryka w 25. rocznicę śmierci, Jadwigę i rodziców z obu stron     
8:00 Za ++ Piotra Bukowskiego, rodziców z obu stron i szwagrów

Za + Edwarda Krentusz

18:00 Za  + Tadeusza w 26. rocznicę śmierci

Za ++ Jana i Danutę Sznober oraz z rodziny z obu stron

WTOREK – 30 CZERWIEC
7:00 Za + Rafała Kapustę /of. od sąsiadów/

Za + Emilię Hoczek                                

8:00 Za + Jana Burdzik

Za ++ Jadwigę i rodziców z obu stron         

18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Iwony i Henryka z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

Za ++ Herminę i Bolesława Grygierczyk

ŚRODA – 01 LIPIEC
7:00 Za Dobroczyńców żywych i zmarłych

Za ++ Karola i Stefanię Nycz oraz córkę i syna    

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Za żywych i zmarłych z rodzin: Marii i Jerzego           

18.00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP

Za ++ Gerarda Michalik, rodziców z obu stron i z rodziny                   

CZWARTEK – 02 LIPIEC
7:00 Za + Edwarda

Za ++ Alicję Praisner i brata Leszka Chromika               

8:00 Za + Jana Burdzik

Za ++ Anielę, Zygfryda, brata, bratową, rodziców: Adelę, Franciszka oraz brata i bratową          

18:00 Za + Annę Małkiewicz

Za + Rafała Kapustę

Za + Jana Olber w 3. rocznicę śmierci

 PIĄTEK – 03 LIPIEC
7:00 Dziękczynna i z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała dla żony Ewy

Za + Adama Wolskiego         

8:00 Za + Jana Burdzik

Za ++ Ludmiłę, Emila i Tadeusza Pałosz

18:00 W intencji Apostolstwa Modlitwy     

Za + Edytę Cudak /of. od pracowników magazynu/

SOBOTA – 04 LIPIEC
7:00 Za + Genowefę o radość życia wiecznego

Za ++ Anielę Urbańczyk w 4. rocznicę śmierci oraz rodziców: Helenę i Wojciecha Waluszek                                                   

8:00 W intencji wynagradzającej Sercu NMP

Za + Józefa Piwowar                      

18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Artura i Barbary oraz dzieci Konrada i Daniela

Za + Rafała Kapustę

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05 LIPIEC
7:00 Za + siostrę Joachimę w rocznicę śmierci                        
8:30 Za + Jana Burdzik

Za ++ Zofię, Antoniego, Alinę, Antoniego

10:00 Za ++ rodziców: Stefanię, Oskara, brata Alojzego i męża Marcina Baczyńskiego
11:30 Dziękczynna do Opatrzności Bożej i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

W 40. rocznicę ślubu Ewy i Mariana i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

17:00 O łaskę uzdrowienia duchowego i powrót do Kościoła dla Janusza